Gegevensbeschermingsverklaring
Algemene informatie

Deze website wordt beheerd door Brazzerie PirJoy, Scheulder Dorpsstraat 66, 6307 PC Scheulder, Nederland, pirjoy@brazzeriepirjoy.nl (hierna “wij” of “ons”). Als u vragen hebt over gegevensbescherming kunt u contact opnemen met de bovenstaande contactgegevens.

Het verwerken van persoonsgegevens en overdracht aan derden

Als u onze website gebruikt, worden sommige persoonsgegevens over uw apparaat (computer, mobiele telefoon, tablet, enz.) automatisch verzameld. We verzamelen het IP-adres dat door uw apparaat wordt gebruikt en de datum, tijd, browser, besturingssysteem en de opgevraagde pagina’s. Dit gebeurt voor de beveiliging van gegevens, om ons aanbod te optimaliseren en om onze website te verbeteren. Deze persoonsgegevens worden verwerkt op grond van Artikel 6, paragraaf 1, eerste zin, punt f) van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wij hebben een rechtmatig belang in het beschermen van onze website en het optimaliseren van onze diensten.

Als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld door een verzoek te versturen via onze contactgegevens), verwerken we de verstrekte persoonsgegevens om uw verzoek te verwerken en te beantwoorden.

We maken gebruik van dienstverleners om de gegevensverwerking beschreven in deze Gegevensbeschermingsverklaring mogelijk te maken, bijvoorbeeld voor het hosten en onderhouden van onze website.

Cookies

Wij maken gebruik van zogenaamde cookies om onze diensten aantrekkelijk vorm te geven en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige cookies die we gebruiken worden gewist na het einde van de browsersessie, dus na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessie-cookies). Andere cookies blijven op uw apparaat en worden door ons gebruikt om uw browser bij het volgende bezoek te herkennen (blijvende cookies). U kunt uw browser instellen zodat u over het gebruik van cookies geïnformeerd wordt en kunt kiezen of u ze altijd wilt accepteren, in sommige gevallen wilt accepteren of altijd wilt weigeren. U kunt hier meer informatie over vinden in het hulptabblad van uw browser. Als cookies niet worden geaccepteerd, kan dit invloed hebben op de functionaliteit van onze website. U stemt in met het verwerken van uw persoonsgegevens via cookies als u onze “Cookie-Banner” accepteert. Deze persoonsgegevens worden verwerkt op grond van Artikel 6, paragraaf 1, eerste zin, punt a) van de AVG. We leggen hieronder specifieke cookies uit.

We gebruiken Adobe Analytics, een dienst van Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24, Republiek Ierland; “Adobe”). Deze dienst maakt gebruik van cookies die worden opgeslagen op uw apparaat waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De informatie over uw gebruik van deze website (waaronder uw IP-adres) die wordt gegenereerd door de cookie wordt overgebracht naar de servers van Adobe in Ierland, daar geanonimiseerd en daarna in geanonimiseerde vorm overgebracht naar servers in de VS voor verdere verwerking en daar opgeslagen. Adobe gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te beoordelen, om verslagen over website-activiteit op te stellen voor de websitebeheerder en om andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Deze informatie kan, waar relevant, worden doorgegeven aan derden indien wettelijk vereist of indien deze derden de gegevens namens Adobe verwerken. Uw IP-adres wordt nooit gekoppeld aan andere gegevens van Adobe. U kunt het opslaan van cookies uitschakelen via een instelling in uw browser. Hierdoor kunt u echter mogelijk niet volledig gebruikmaken van alle functies van deze website. Door deze website te gebruiken, accepteert u de verwerking van de gegevens die over u op de bovenstaande wijze zijn verzameld voor de hierboven beschreven doeleinden. U kunt zich te allen tijde afmelden voor het verzamelen van gegevens door Adobe met toekomstig effect. U kunt meer informatie over afmelden vinden op http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

We maken ook gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google“). Google Analytics maakt ook gebruik van cookies. De door de cookies geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Uw IP-adres wordt door Google echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort voor deze opdracht plaatsvindt. Het volledige IP-adres wordt alleen bij uitzondering naar de server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie in opdracht van de websitebeheerder om uw gebruik van de website te beoordelen, om verslagen over website-activiteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van de website en het internet met betrekking tot de websitebeheerder. Het IP-adres dat wordt verstrekt door uw browser voor Google Analytics wordt niet gebundeld met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies uitschakelen via een instelling in uw browser. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens die door cookies worden gegenereerd en gebaseerd zijn op uw gebruik van de website (waaronder uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door de volgende browserplug-in te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Verstrekken van persoonsgegevens en bewaartermijnen

U verstrekt uw persoonsgegevens vrijwillig. U bent niet wettelijk verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u geen persoonsgegevens aan ons wilt verstrekken, is het enige gevolg dat u onze diensten niet kunt gebruiken. Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via onze website worden opgeslagen totdat de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt zijn vervuld. Afwijkende bewaartermijnen kunnen voortvloeien uit één van onze rechtmatig belangen (bijvoorbeeld om gegevensbeveiliging te garanderen en misbruik te voorkomen). Persoonsgegevens die moeten worden bewaard op grond van wettelijke of contractuele opslagverplichtingen zijn uitgesloten.

Uw rechten

Om uw rechten op grond van de AVG uit te oefenen met betrekking tot

informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en een kopie van deze gegevens (Artikel 15 AVG),

het verbeteren en aanvullen van onjuiste en onvolledige persoonsgegevens (Artikel 16 AVG),

het verwijderen van uw persoonsgegevens en, indien openbaar gemaakt, het informeren van andere gegevensverantwoordelijken over uw verzoek om verwijdering (Artikel 17 AVG),

het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens (Artikel 18 AVG),

de overdraagbaarheid van gegevens zodat u uw persoonsgegevens ontvangt in een gestructureerde, standaard en door een computer leesbare indeling en het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere gegevensverantwoordelijke zonder dat wij dit verhinderen (Artikel 20 AVG),

het intrekken van verleende toestemming waarbij deze intrekking geen afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die plaats heeft gevonden op basis van de toestemming voor de intrekking (Artikel 7 AVG), en

bezwaar tegen de verwerking van gegevens (Artikel 21 AVG),

u kunt te allen tijde contact met ons opnemen via de contactgegevens genoemd in punt 1. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder als u vindt dat de gegevensverwerking onverenigbaar is met de AVG (Artikel 77 AVG).

Per datum: Jan 2024/ AG