Kiezzblökskes € 6,50
Bitterballe 10 stuks € 5,00
Bittergarnituur 10 stuks € 5,00
Nachos’ in d’n hove gebakke
mit lokale kiezz & sajs
€ 8,50
Bittergarnituur 20 stuks € 10,00
   
Geneet van de heerleke producte oet euze provincie:  
Plenkske oet de wei (vlèès) € 12,50
Plenkske Gerendal (kiezz) € 12,50
Plenkske PirJoy (kiezz en vlèès) € 15,50
(Dees gerechte servere veer mit veers broed, stekbroed & boter)  

Op dit momint beeje veer allein us Pelgrimsbordje aon veur aaf te hole