Het pelgrims bordje ( met de pot mee eten) is donderdag 10 juni voor het laatst beschikbaar voor afhaal. Daarna blijven we het Pelgrimsbordje op donderdag serveren maar mag u weer komen genieten in onze brazzerie.

De tijden zijn 18:00u, 18:30u, 19:00u, 19:30u, 20:00u. Bij bestellen graag de gewenste tijd aan ons doorgeven. Jullie kunnen ook het pelgrims bordje komen afhalen. Graag bij de bestelling de keuze door geven.

Het nieuwe pelgrims bordje wordt elke vrijdag op de website geplaatst voor de donderdag van de week erna.